Disclaimer

Indien u bij het betalen akkoord gaat met onze Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden is de overeenkomst tussen u, de koper, en ons, de verkoper, definitief tot stand gekomen. Vandaar dan ook dat wij u vriendelijk willen verzoeken deze aandachtig door te nemen alvorens u hiertoe overgaat. U kunt de Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden hier nalezen

Wij leveren onze producten in de regel aan professionele partijen die niet alleen op de hoogte zijn van de verwerkingswijze maar ook van alle eisen op het gebied van de regelgeving betreffende Bouw chemische producten. Indien u niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om dergelijke producten op verantwoorde wijze, met een bevredigend eindresultaat, toe te passen verzoeken wij u hiervoor een deskundige in te schakelen.