HACCP

HACCP certificering is met name van toepassing in de voedsel producerende industrie. Met HACCP loopt een bedrijf het hele productieproces na op mogelijke risico’s voor de veiligheid van voedselproducten. De gevaren zoals beschreven in HACCP worden genoteerd en benoemd. Vervolgens wordt aangegeven hoe de daaraan gerelateerde risico’s worden beheerst. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points.

VOEDSELVEILIGHEID

HACCP beheerst de risico’s hiervan.

VERTROUWEN

Strenge certificering

MINIMALE UITVAL

Snelle vloersystemen

Algemeen

Een Hazard is een exceptie dat in een product aanwezig kan zijn en hierdoor een bedreiging kan vormen voor de gezondheid van de consumenten. Het gaat bij de ‘H’ van HACCP om:

  • Microbiologische gevaren: bacteriën, schimmels, virussen en parasieten.
  • Chemische gevaren, oftewel schadelijke stoffen: dioxines, zware metalen, schimmelgifstoffen, resten bestrijdingsmiddelen, enzovoorts.
  • Fysische gevaren: glas, botdeeltjes, scherpe metaal- of houtdeeltjes, enzovoorts.

83%

Tevredenheid

79%

Duurzaamheid

87%

Service & Garantie

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek

haccp2

HACCP gecertificeerd

Analysis staat voor het analyseren van de mogelijke aanwezige gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico. Het risico is een combinatie van de kans op het gevaar en de impact van de gevolgen wanneer dit voor zou komen. Kort weergegeven geldt risico = kans x impact.

Critical Control Points zijn punten in het proces die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar te voorkomen, of terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Alle producten en services die Kornuyt u biedt zijn door de HACCP gecertificeerd en zijn uitsluitend van de beste kwaliteit. Omdat al onze diensten voldoen aan de HACCP certificering weet u zeker dat u een verstandige keuze maakt.

haccp1