Injecteren

Het injecteren van gebouwen en constructies kan dienen als versteviging, afdichting, elastisch verbinden of verlijmen en opvullen van holle ruimten in een constructie.

Injecteren

Het is begrijpelijk dat de injectietechnieken net zo uiteenlopend zijn als de gebieden waar we kunnen injecteren. Nadat nader onderzoek is gedaan naar de aard van het probleem kan bepaald worden met welke injectietechniek en met welk materiaal een oplossing geboden kan worden.

In veel gevallen biedt injecteren een kostenbesparende en niet arbeidsintensieve manier van afdichten en opvullen van ruimtes in de constructie. Verder zijn de injectiemethoden zeer breed inzetbaar. De methoden die wij gebruiken om te injecteren worden hieronder verder omschreven.


Om bouwkundige problemen te voorkomen en op te lossen zijn er verschillende injectiemethoden toepasbaar. Nadat het onderzoek naar de oorzaak van het probleem is afgerond kan begonnen worden met injecteren. Onder gecontroleerde druk worden producten geïnjecteerd op basis van één tot zelfs vier verschillende componenten. Op deze manier weten wij altijd het juiste materiaal, of combinatie van materialen, te injecteren om uw probleem op te lossen.

Klik op de link voor een overzicht en verdere uitleg van diverse injectietechnieken die Kornuyt en haar medewerkers tot hun specialiteit hebben gemaakt.

injecteren

Mogelijkheden

Betoninjectie

Betoninjectie is een specialisme welke wordt gebruikt om scheuren in constructies te repareren, en tevens om lekkende constructies weer waterdicht te maken. Beton is een stevig en duurzaam materiaal, maar ook beton kan beschadigd raken. Dit kan gebeuren door fouten in de constructie of temperatuurwisselingen. Als dit gebeurt kan dit de integriteit van de gehele constructie aantasten. Wanneer uw beton tekenen van beschadigingen of scheuren begint te vertonen, dan zorgt Kornuyt voor een professionele betoninjectie.

Injectietechnieken

Injectietechnieken zijn er om voor ieder vochtprobleem een oplossing op maat te bieden. Doordat afdichting vanaf de buitenzijde vaak niet mogelijk is, wordt deze vorm van vochtwering toegepast. Met de toepassing van de juiste injectietechnieken kunnen er veel vochtproblemen op een zeer doeltreffende wijze opgelost worden. Het injecteren van gebouwen en constructies kan dienen als versteviging, afdichting, elastisch verbinden of verlijmen en opvullen van holle ruimten.

injecteren