Gebruiksvoorwaarden

Deze website staat onder beheer van C. Kornuyt BV. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik van deze website geeft u aan dat u akkoord bent met en gebonden bent aan onderstaande gebruiksvoorwaarden C. Kornuyt BV kan onderhavige gebruiksvoorwaarden veranderen. U bent dan gehouden aan deze veranderingen.

Disclaimer

Kornuyt BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor indirecte en directe schade op welke manier dan ook, die volgt of verband houdt met het gebruik van deze website of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie van deze website is afkomstig van C. Kornuyt BV of derden. Hoewel bij onderhouden en samenstellen van deze website zeer zorgvuldig gewerkt wordt, kan C. Kornuyt BV niet instaan voor mogelijke onvolledigheden, fouten en minder recente informatie. Derhalve aanvaardt C. Kornuyt BV geen aansprakelijkheid voor mogelijke onvolledigheden, fouten en minder recente informatie. C. Kornuyt BV kan ook geen garantie geven dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van onvolkomenheden. C. Kornuyt BV kan ook niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u deze informatie raadpleegt.

Privacy en veiligheid

Kornuyt BV zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Alle persoonsgegevens die aan C. Kornuyt BV worden verstrekt, worden als vertrouwelijk behandeld en alleen verwerkt en gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. C. Kornuyt BV geeft derden alleen inzage in persoonlijke gegevens indien daartoe een wettelijke verplichting zou bestaan of indien u zelf expliciet toestemming geeft voor het openbaar maken van uw gegevens. U hebt te allertijden inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze door middel van een schriftelijk verzoek laten verwijderen of wijzigen. Kornuyt BV verzamelt statistische informatie over bezoeken aan de website. Deze gegevens worden gebruikt om te zien hoeveel bezoekers deze website bekijken, welke pagina’s het meest worden bezocht, hoeveel tijd bezoekers op de website doorbrengen, etc. Op deze manier kan C. Kornuyt BV de dienstverlening via de website optimaliseren. Het statistiekprogramma verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers.

Auteursrechten

Behalve voor niet—commercieel en persoonlijk gebruik, is het dan ook niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen, verkopen, distribueren of op enige Wijze te veranderen, zonder schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie, C. Kornuyt BV heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen wanneer er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Cookies

Kornuyt BV gebruikt cookies om de dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers van de website. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw informatie in te voeren als u terugkomt op onze website. U mag natuurlijk de cookies uitschakelen, dit kan er echter wel voor zorgen dat de website niet optimaal werkt.