Vastgoed onderhoud is een enorm breed begrip, maar wat valt daar nou eigenlijk allemaal onder? Dit is een vraag die wij vaak horen. Veel mensen weten niet precies wat wordt bedoeld met vastgoed onderhoud of zien door de bomen het bos niet meer. Er vallen namelijk enorm veel disciplines onder de noemer van ‘vastgoed onderhoud.

In deze blog wordt er uitgelegd wat vastgoed onderhoud nou eigenlijk is en wat hier allemaal onder valt. Daarnaast komt de laatste ontwikkeling op het gebied van vastgoed onderhoud aan bod; resultaatgericht vastgoed onderhoud (RGVO).

Wat is vastgoed onderhoud?

Het voornaamste doel van vastgoed onderhoud is het verbeteren en behouden van een constructie voor de toekomst. Het is van belang dat iedereen zijn steentje bij probeert te dragen om er voor te zorgen dat verschillende panden goed onderhouden worden. Vastgoed is namelijk van onschatbare waarde omdat het gebruikt wordt om in te wonen en / of om activiteiten in onder te brengen. Wij, en u ongetwijfeld ook, willen zolang mogelijk blijven genieten van mooie gebouwen. Vastgoedbeheer is dus enorm belangrijk voor de gehele maatschappij!

vastgoed1

Zoals al genoemd is, is vastgoed onderhoud een enorm breed begrip. Het is interessant om er even bij stil te staan welke diensten hier nou eigenlijk allemaal onder vallen. Alle diensten die verbeteringen aanbrengen aan zowel de binnen- als de buitenzijde van een gebouw vallen onder vastgoed onderhoud. De verschillende toepassingen die gebruikt kunnen worden om het onroerend goed te verbeteren zijn legio, hieronder volgt een opsomming met een aantal toepassingen:

  • Gevelreiniging
  • Gevelherstel en gevelbescherming
  • (vloeistofdichte) gietvloeren en vloerreparaties
  • torbostralen
  • gritstralen
  • betonreparatie
  • vochtbestrijding
  • kitwerk
  • coating / conservering

Elke toepassing die hierboven staat heeft weer zijn eigen verschillende technieken en toepassingen die afhankelijk van de situatie gekozen kunnen worden. Voor elke dienst is er ook de keuze uit verschillende materialen. Wederom afhankelijk van de situatie. De mogelijkheden zijn dus enorm.

Vastgoed kan op allerlei manieren aangetast raken of beschadigd worden. Het gebouw kan vervuild worden met graffiti, kan schade oplopen door de natuur (regen, sneeuw, vorst, hagel), constructies kunnen slijtage oplopen en jammer genoeg ook beschadigd worden door de mens zelf.

Wat is Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (RGVO)?

Resultaatgericht vastgoed onderhoud is een begrip dat tegenwoordig steeds vaker gebruikt en toegepast wordt. Bij RGVO draait alles om vastgoed beheer. Een onderhoudsbedrijf sluit veelal een bepaald type onderhoudscontract af met de klant en spreekt af dat het, het pand van de klant gedurende een aantal jaar bij zal gaan houden. Het onderhoudsbedrijf zorgt er dus voor dat het pand van de klant er continu op en top verzorgd bijstaat.

Allereerst worden er afspraken gemaakt tussen de klant en het onderhoudsbedrijf met betrekking tot het gewenste kwaliteitsniveau, de prestatie-eisen. Hieruit worden meestal verschillende scenarios opgesteld. De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Aan de hand van inspecties die worden gedaan kunnen de scenarios, en dus ook de plannen en overeenkomsten, in overleg met u bijgesteld worden.

Resultaatgericht vastgoed onderhoud is met name interessant als er relatief veel onderhoudsprojecten voorkomen. Wij merken dat RGVO vooral vaak voorkomt in zwaardere industrieën. Hier komen doorgaans veel onderhoudsprojecten voor. Maar ook voor kantoorpanden kan RGVO zeer geschikt zijn, het is natuurlijk enorm belangrijk dat deze kantoorpanden er op en top uitzien. Het is toch het visitekaartje van uw bedrijf. U kunt zich voorstellen dat RGVO voor woonhuizen niet echt van toepassing is.

Voordelen RGVO voor vastgoed onderhoud

De voordelen van resultaatgericht vastgoed onderhoud zijn niet alleen aanwezig voor de klant, maar ook voor het uitvoerende onderhoudsbedrijf. Op deze manier van werken is het bedrijf verzekerd van continuïteit, er is namelijk een vaste klant waar opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Er is in de praktijk gebleken dat onderhoudsbedrijven in deze constructies innovatiever zijn. Het blijkt dat deze bedrijven sneller geneigd zijn om nieuwe technieken en materialen toe te passen die de bedrijfsvoering verbeteren.